преглед

на търг

9000-3305

Търг 9000-3305 - ДГС Варна

Обект No. 10-15-2018

Дата на публикуване: 07.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, лп, мжд, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 127, Средна: 115, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 1008, ОЗМ: 0

Общо: 1293м³

Начална цена: 67445.00 лв.

Стъпка: 1349 лв.

Гаранция: 3372 лв.

Първа дата: 25.07.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.07.2018

Документация за провеждане на търг

07.07.2018

Проекто-договор

07.07.2018

Протокол от проведен търг

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.07.2018

Допълнителен документ

09.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2018