преглед

на търг

9000-3303

Търг 9000-3303 - ДГС Варна

Обект No. 10-13-2018

Дата на публикуване: 07.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, ак

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 158, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 1047, ОЗМ: 0

Общо: 1320м³

Начална цена: 67120.00 лв.

Стъпка: 1342 лв.

Гаранция: 3356 лв.

Първа дата: 25.07.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.07.2018

Документация за провеждане на търг

07.07.2018

Проекто-договор

07.07.2018

Протокол от проведен търг

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2018