преглед

на търг

9000-3302

Търг 9000-3302 - ДГС Варна

Обект No. 10-12-2018

Дата на публикуване: 07.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, мжд, ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 351, Средна: 279, Дребна: 100

Дърва (м³): За огрев: 1289, ОЗМ: 0

Общо: 2019м³

Начална цена: 114444.00 лв.

Стъпка: 2288 лв.

Гаранция: 5722 лв.

Първа дата: 25.07.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.07.2018

Документация за провеждане на търг

07.07.2018

Проекто-договор

07.07.2018

Протокол от проведен търг

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2018