преглед

на търг

9500-3301

Търг 9500-3301 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-1-2018

Дата на публикуване: 06.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: глд

Дървесина (м³): Едра: 148, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 148м³

Начална цена: 14792.00 лв.

Стъпка: 400 лв.

Гаранция: 739 лв.

Първа дата: 25.07.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.07.2018

Документация за провеждане на търг

06.07.2018

Проекто-договор

06.07.2018

Протокол от проведен търг

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2018