преглед

на търг

9850-3286

Търг 9850-3286 - ДГС Преслав

Обект No. 6-3-2018

Дата на публикуване: 22.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 799, Средна: 22, Дребна: 67

Дърва (м³): За огрев: 864, ОЗМ: 700

Общо: 2452м³

Начална цена: 222271.00 лв.

Стъпка: 3000 лв.

Гаранция: 11000 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.06.2018

Документация за провеждане на търг

22.06.2018

Проекто-договор

22.06.2018

Протокол от проведен търг

12.07.2018

Договор

24.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.06.2018

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.07.2018