преглед

на търг

9300-2114

Търг 9300-2114 - ДГС Добрич

Обект No. 14-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 30, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 177, ОЗМ: 0

Общо: 233м³

Начална цена: 13695.00 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 685 лв.

Първа дата: 25.11.2016, 14:00

Втора дата: 02.12.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване