преглед

на търг

9850-3285

Търг 9850-3285 - ДГС Преслав

Обект No. 6-2-2018

Дата на публикуване: 22.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 161, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 161м³

Начална цена: 12930.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 600 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.06.2018

Документация за провеждане на търг

22.06.2018

Проекто-договор

22.06.2018

Протокол от проведен търг

12.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.07.2018