преглед

на търг

9450-3284

Търг 9450-3284 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-10-2018

Дата на публикуване: 21.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: яс

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 45, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 545, ОЗМ: 0

Общо: 621м³

Начална цена: 49275.00 лв.

Стъпка: 1478 лв.

Гаранция: 2463 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.06.2018

Документация за провеждане на търг

21.06.2018

Проекто-договор

21.06.2018

Протокол от проведен търг

12.07.2018

Договор

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.07.2018