Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9450-3280

Търг 9450-3280 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-6-2018

Дата на публикуване: 21.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, кдб, мх

Дървесина (м³): Едра: 74, Средна: 77, Дребна: 101

Дърва (м³): За огрев: 1860, ОЗМ: 0

Общо: 2112м³

Начална цена: 166410.45 лв.

Стъпка: 4992 лв.

Гаранция: 8320 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.06.2018

Документация за провеждане на търг

21.06.2018

Проекто-договор

21.06.2018

Протокол от проведен търг

12.07.2018

Договор

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.06.2018

Допълнителен документ

08.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.07.2018