преглед

на търг

9450-3280

Търг 9450-3280 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-6-2018

Дата на публикуване: 21.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, кдб, мх

Дървесина (м³): Едра: 74, Средна: 77, Дребна: 101

Дърва (м³): За огрев: 1860, ОЗМ: 0

Общо: 2112м³

Начална цена: 166410.45 лв.

Стъпка: 4992 лв.

Гаранция: 8320 лв.

Първа дата: 11.07.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.06.2018

Документация за провеждане на търг

21.06.2018

Проекто-договор

21.06.2018

Протокол от проведен търг

12.07.2018

Договор

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.06.2018

Допълнителен документ

08.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.07.2018