преглед

на търг

9300-2113

Търг 9300-2113 - ДГС Добрич

Обект No. 14-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: глд

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 16, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 172, ОЗМ: 0

Общо: 235м³

Начална цена: 16184.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 809 лв.

Първа дата: 25.11.2016, 11:00

Втора дата: 02.12.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване