преглед

на търг

9000-3274

Търг 9000-3274 - ДГС Варна

Обект No. 10-11-2018

Дата на публикуване: 14.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, мжд, ак, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 92, Средна: 132, Дребна: 75

Дърва (м³): За огрев: 1071, ОЗМ: 0

Общо: 1370м³

Начална цена: 69548.00 лв.

Стъпка: 1391 лв.

Гаранция: 3477 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2018

Документация за провеждане на търг

14.06.2018

Проекто-договор

14.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.06.2018