преглед

на търг

9000-3273

Търг 9000-3273 - ДГС Варна

Обект No. 10-9-2018

Дата на публикуване: 14.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, мжд, ак, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 71, Средна: 139, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 1191, ОЗМ: 0

Общо: 1452м³

Начална цена: 75044.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 3752 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.06.2018

Документация за провеждане на търг

14.06.2018

Проекто-договор

14.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.06.2018