Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9700-3270

Търг 9700-3270 - ДГС Шумен

Обект No. 9-13-2018

Дата на публикуване: 13.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, гбр, лп, трп, чрш

Дървесина (м³): Едра: 31.84, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 41.12

Общо: 72.96м³

Начална цена: 6052.50 лв.

Стъпка: 181 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.06.2018

Документация за провеждане на търг

13.06.2018

Проекто-договор

13.06.2018

Протокол от проведен търг

05.07.2018

Договор

23.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.07.2018