преглед

на търг

9700-3270

Търг 9700-3270 - ДГС Шумен

Обект No. 9-13-2018

Дата на публикуване: 13.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, гбр, лп, трп, чрш

Дървесина (м³): Едра: 31.84, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 41.12

Общо: 72.96м³

Начална цена: 6052.50 лв.

Стъпка: 181 лв.

Гаранция: 302 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.06.2018

Документация за провеждане на търг

13.06.2018

Проекто-договор

13.06.2018

Протокол от проведен търг

05.07.2018

Договор

23.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.07.2018