преглед

на търг

9700-3269

Търг 9700-3269 - ДГС Шумен

Обект No. 9-12-2018

Дата на публикуване: 13.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 121.42, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 21.66

Общо: 143.08м³

Начална цена: 11659.30 лв.

Стъпка: 349 лв.

Гаранция: 582 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.06.2018

Документация за провеждане на търг

13.06.2018

Проекто-договор

13.06.2018

Протокол от проведен търг

05.07.2018

Договор

23.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.07.2018