преглед

на търг

9700-3268

Търг 9700-3268 - ДГС Шумен

Обект No. 9-11-2018

Дата на публикуване: 13.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 156.75, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 170.35

Общо: 327.1м³

Начална цена: 21977.25 лв.

Стъпка: 659 лв.

Гаранция: 1098 лв.

Първа дата: 04.07.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.06.2018

Документация за провеждане на търг

13.06.2018

Проекто-договор

13.06.2018

Протокол от проведен търг

05.07.2018

Договор

23.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.07.2018