преглед

на търг

9820-3263

Търг 9820-3263 - ДГС Смядово

Обект No. 8-16-2018

Дата на публикуване: 08.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, лп, мжд, дб

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 125, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 760, ОЗМ: 0

Общо: 967м³

Начална цена: 50368.00 лв.

Стъпка: 504 лв.

Гаранция: 2015 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.06.2018

Документация за провеждане на търг

08.06.2018

Проекто-договор

08.06.2018

Протокол от проведен търг

29.06.2018

Договор

11.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.06.2018