преглед

на търг

9820-3262

Търг 9820-3262 - ДГС Смядово

Обект No. 8-15-2018

Дата на публикуване: 08.06.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, мжд, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 178, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1046, ОЗМ: 889

Общо: 2126м³

Начална цена: 125244.00 лв.

Стъпка: 1252 лв.

Гаранция: 5010 лв.

Първа дата: 27.06.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.06.2018

Документация за провеждане на търг

08.06.2018

Проекто-договор

08.06.2018

Протокол от проведен търг

29.06.2018

Договор

11.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.06.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.06.2018