преглед

на търг

7700-3232

Търг 7700-3232 - ДГС Търговище

Обект No. 16-10-2018

Дата на публикуване: 29.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 17м³

Начална цена: 1105.00 лв.

Стъпка: 22 лв.

Гаранция: 44 лв.

Първа дата: 20.06.2018, 10:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

29.05.2018

Проекто-договор

29.05.2018

Протокол от проведен търг

21.06.2018

Договор

12.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.06.2018