преглед

на търг

9870-3228

Търг 9870-3228 - ДГС Върбица

Обект No. 7-7-2018

Дата на публикуване: 23.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 44.49, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 44.49м³

Начална цена: 4180.20 лв.

Стъпка: 84 лв.

Гаранция: 167 лв.

Първа дата: 13.06.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.05.2018

Документация за провеждане на търг

23.05.2018

Проекто-договор

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.06.2018