преглед

на търг

9870-3227

Търг 9870-3227 - ДГС Върбица

Обект No. 7-6-2018

Дата на публикуване: 23.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 53.41, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 53.41м³

Начална цена: 4988.43 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 200 лв.

Първа дата: 13.06.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.05.2018

Документация за провеждане на търг

23.05.2018

Проекто-договор

23.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.06.2018