преглед

на търг

9870-3224

Търг 9870-3224 - ДГС Върбица

Обект No. 7-4-2018

Дата на публикуване: 18.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 67.32, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 67.32м³

Начална цена: 6978.11 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 279 лв.

Първа дата: 07.06.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.05.2018

Документация за провеждане на търг

18.05.2018

Проекто-договор

18.05.2018

Протокол от проведен търг

08.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.06.2018