преглед

на търг

9870-3214

Търг 9870-3214 - ДГС Върбица

Обект No. 7-3-2018

Дата на публикуване: 11.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 107.22, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 107.22м³

Начална цена: 10965.86 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 439 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.05.2018

Документация за провеждане на търг

11.05.2018

Проекто-договор

11.05.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.05.2018