преглед

на търг

7800-3206

Търг 7800-3206 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-5-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 64, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 1241, ОЗМ: 0

Общо: 1322м³

Начална цена: 52828.85 лв.

Стъпка: 528 лв.

Гаранция: 2113 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.05.2018

Документация за провеждане на търг

10.05.2018

Проекто-договор

10.05.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Договор

10.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.05.2018

Допълнителен документ

06.06.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.06.2018