преглед

на търг

7800-3205

Търг 7800-3205 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-4-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 116, Средна: 232, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1070, ОЗМ: 103

Общо: 1524м³

Начална цена: 76688.45 лв.

Стъпка: 767 лв.

Гаранция: 3068 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.05.2018

Документация за провеждане на търг

10.05.2018

Проекто-договор

10.05.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Договор

18.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.06.2018