преглед

на търг

7800-3204

Търг 7800-3204 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-3-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, гбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 175, Средна: 175, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 973, ОЗМ: 82

Общо: 1405м³

Начална цена: 71148.60 лв.

Стъпка: 711 лв.

Гаранция: 2846 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.05.2018

Документация за провеждане на търг

10.05.2018

Проекто-договор

10.05.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Договор

27.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.06.2018