преглед

на търг

7800-3203

Търг 7800-3203 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-2-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, гбр, яс, лп, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 168, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1139, ОЗМ: 56

Общо: 1485м³

Начална цена: 75290.55 лв.

Стъпка: 753 лв.

Гаранция: 3012 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.05.2018

Документация за провеждане на търг

10.05.2018

Проекто-договор

10.05.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Договор

18.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.06.2018