Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

7800-3203

Търг 7800-3203 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-2-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, гбр, яс, лп, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 119, Средна: 168, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 1139, ОЗМ: 56

Общо: 1485м³

Начална цена: 75290.55 лв.

Стъпка: 753 лв.

Гаранция: 3012 лв.

Първа дата: 30.05.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.05.2018

Документация за провеждане на търг

10.05.2018

Проекто-договор

10.05.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Договор

18.06.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.05.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.06.2018