преглед

на търг

9261-3185

Търг 9261-3185 - ДГС Цонево

Обект No. 11-5-2018

Дата на публикуване: 25.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 221, Средна: 32, Дребна: 186

Дърва (м³): За огрев: 1270, ОЗМ: 0

Общо: 1709м³

Начална цена: 105572.00 лв.

Стъпка: 1056 лв.

Гаранция: 4223 лв.

Първа дата: 16.05.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.04.2018

Документация за провеждане на търг

25.04.2018

Проекто-договор

25.04.2018

Протокол от проведен търг

30.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.06.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

04.06.2018