преглед

на търг

7700-3167

Търг 7700-3167 - ДГС Търговище

Обект No. 16-7-2018

Дата на публикуване: 20.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 17м³

Начална цена: 1105.00 лв.

Стъпка: 22 лв.

Гаранция: 44 лв.

Първа дата: 10.05.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.04.2018

Документация за провеждане на търг

20.04.2018

Проекто-договор

20.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018