преглед

на търг

7700-3166

Търг 7700-3166 - ДГС Търговище

Обект No. 16-6-2018

Дата на публикуване: 20.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 63, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 63м³

Начална цена: 4410.00 лв.

Стъпка: 88 лв.

Гаранция: 176 лв.

Първа дата: 10.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.04.2018

Документация за провеждане на търг

20.04.2018

Проекто-договор

20.04.2018

Протокол от проведен търг

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.05.2018