преглед

на търг

9870-3146

Търг 9870-3146 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2018

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 107.22, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 107.22м³

Начална цена: 10965.86 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 439 лв.

Първа дата: 04.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

08.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.05.2018