Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

9870-3146

Търг 9870-3146 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2018

Дата на публикуване: 13.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 107.22, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 107.22м³

Начална цена: 10965.86 лв.

Стъпка: 219 лв.

Гаранция: 439 лв.

Първа дата: 04.05.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.04.2018

Документация за провеждане на търг

13.04.2018

Проекто-договор

13.04.2018

Протокол от проведен търг

08.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.05.2018