преглед

на търг

9450-3139

Търг 9450-3139 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-5-2018

Дата на публикуване: 02.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: яс, лп, ор, ак, глд, чрн

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 35, Дребна: 60

Дърва (м³): За огрев: 1041, ОЗМ: 0

Общо: 1144м³

Начална цена: 64202.85 лв.

Стъпка: 642 лв.

Гаранция: 2568 лв.

Първа дата: 25.04.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.04.2018

Документация за провеждане на търг

02.04.2018

Проекто-договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.04.2018