преглед

на търг

9450-3138

Търг 9450-3138 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-4-2018

Дата на публикуване: 02.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: яс, лп, ор, ак, глд, чрн

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 35, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 1056, ОЗМ: 0

Общо: 1154м³

Начална цена: 65402.67 лв.

Стъпка: 654 лв.

Гаранция: 2616 лв.

Първа дата: 25.04.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.04.2018

Документация за провеждане на търг

02.04.2018

Проекто-договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.04.2018