преглед

на търг

9450-3137

Търг 9450-3137 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-3-2018

Дата на публикуване: 02.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, гбр, яс, лп, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 73, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 965, ОЗМ: 0

Общо: 1124м³

Начална цена: 60118.09 лв.

Стъпка: 602 лв.

Гаранция: 2405 лв.

Първа дата: 25.04.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.04.2018

Документация за провеждане на търг

02.04.2018

Проекто-договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.04.2018