преглед

на търг

9450-3136

Търг 9450-3136 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-2-2018

Дата на публикуване: 02.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: яс, лп, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 16, Дребна: 68

Дърва (м³): За огрев: 1067, ОЗМ: 0

Общо: 1151м³

Начална цена: 62842.33 лв.

Стъпка: 628 лв.

Гаранция: 2514 лв.

Първа дата: 25.04.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.04.2018

Документация за провеждане на търг

02.04.2018

Проекто-договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.04.2018