преглед

на търг

9450-3135

Търг 9450-3135 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-1-2018

Дата на публикуване: 02.04.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, кдб, мх

Дървесина (м³): Едра: 126, Средна: 112, Дребна: 153

Дърва (м³): За огрев: 2716, ОЗМ: 0

Общо: 3107м³

Начална цена: 171475.39 лв.

Стъпка: 1715 лв.

Гаранция: 6859 лв.

Първа дата: 25.04.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.04.2018

Документация за провеждане на търг

02.04.2018

Проекто-договор

02.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.04.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.04.2018