Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

7700-3133

Търг 7700-3133 - ДГС Търговище

Обект No. 16-5-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 16.06, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 16.06м³

Начална цена: 1284.80 лв.

Стъпка: 26 лв.

Гаранция: 51 лв.

Първа дата: 19.04.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2018

Документация за провеждане на търг

28.03.2018

Проекто-договор

28.03.2018

Протокол от проведен търг

20.04.2018

Договор

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018