преглед

на търг

7700-3133

Търг 7700-3133 - ДГС Търговище

Обект No. 16-5-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 16.06, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 16.06м³

Начална цена: 1284.80 лв.

Стъпка: 26 лв.

Гаранция: 51 лв.

Първа дата: 19.04.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2018

Документация за провеждане на търг

28.03.2018

Проекто-договор

28.03.2018

Протокол от проведен търг

20.04.2018

Договор

11.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018