преглед

на търг

9261-3131

Търг 9261-3131 - ДГС Цонево

Обект No. 11-4-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, дб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 337, Средна: 110, Дребна: 129

Дърва (м³): За огрев: 1273, ОЗМ: 0

Общо: 1849м³

Начална цена: 121712.00 лв.

Стъпка: 1218 лв.

Гаранция: 4868 лв.

Първа дата: 18.04.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2018

Документация за провеждане на търг

28.03.2018

Проекто-договор

28.03.2018

Протокол от проведен търг

19.04.2018

Договор

10.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2018

Допълнителен документ

21.12.2018

Допълнителен документ

05.07.2019

Допълнителен документ

23.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018