преглед

на търг

9261-3129

Търг 9261-3129 - ДГС Цонево

Обект No. 11-2-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, дб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 298, Средна: 109, Дребна: 152

Дърва (м³): За огрев: 1597, ОЗМ: 0

Общо: 2156м³

Начална цена: 134856.00 лв.

Стъпка: 1349 лв.

Гаранция: 5394 лв.

Първа дата: 18.04.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2018

Документация за провеждане на търг

28.03.2018

Проекто-договор

28.03.2018

Протокол от проведен търг

19.04.2018

Договор

18.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2018

Допълнителен документ

23.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018