преглед

на търг

9261-3128

Търг 9261-3128 - ДГС Цонево

Обект No. 11-1-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 427, Средна: 96, Дребна: 110

Дърва (м³): За огрев: 1413, ОЗМ: 0

Общо: 2046м³

Начална цена: 128556.00 лв.

Стъпка: 1286 лв.

Гаранция: 5142 лв.

Първа дата: 18.04.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.03.2018

Документация за провеждане на търг

28.03.2018

Проекто-договор

28.03.2018

Протокол от проведен търг

19.04.2018

Договор

18.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.03.2018

Допълнителен документ

10.01.2019

Допълнителен документ

05.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.04.2018