преглед

на търг

9751-3108

Търг 9751-3108 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-3-2018

Дата на публикуване: 26.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 101, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 220, ОЗМ: 0

Общо: 321м³

Начална цена: 19575.00 лв.

Стъпка: 196 лв.

Гаранция: 783 лв.

Първа дата: 13.04.2018, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2018

Документация за провеждане на търг

26.03.2018

Проекто-договор

26.03.2018

Протокол от проведен търг

18.04.2018

Договор

26.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.05.2018