преглед

на търг

7700-3102

Търг 7700-3102 - ДГС Търговище

Обект No. 16-1-2018

Дата на публикуване: 22.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 511, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 511м³

Начална цена: 41415.00 лв.

Стъпка: 828 лв.

Гаранция: 1657 лв.

Първа дата: 13.04.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2018

Документация за провеждане на търг

22.03.2018

Проекто-договор

22.03.2018

Протокол от проведен търг

18.04.2018

Договор

03.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.04.2018