преглед

на търг

9700-3098

Търг 9700-3098 - ДГС Шумен

Обект No. 9-6-2018

Дата на публикуване: 21.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 96, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 352, ОЗМ: 0

Общо: 448м³

Начална цена: 36000.00 лв.

Стъпка: 720 лв.

Гаранция: 1800 лв.

Първа дата: 12.04.2018, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.03.2018

Документация за провеждане на търг

21.03.2018

Проекто-договор

21.03.2018

Протокол от проведен търг

16.04.2018

Договор

27.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.03.2018

Допълнителен документ

05.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2018