преглед

на търг

9700-3094

Търг 9700-3094 - ДГС Шумен

Обект No. 9-2-2018

Дата на публикуване: 20.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесина (м³): Едра: 53.53, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 54.66

Общо: 108.19м³

Начална цена: 9196.15 лв.

Стъпка: 275 лв.

Гаранция: 460 лв.

Първа дата: 12.04.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.03.2018

Документация за провеждане на търг

20.03.2018

Проекто-договор

20.03.2018

Протокол от проведен търг

16.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.04.2018