преглед

на търг

9820-3091

Търг 9820-3091 - ДГС Смядово

Обект No. 8-9-2018

Дата на публикуване: 16.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 64м³

Начална цена: 4756.00 лв.

Стъпка: 48 лв.

Гаранция: 238 лв.

Първа дата: 04.04.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.03.2018

Документация за провеждане на търг

16.03.2018

Проекто-договор

16.03.2018

Протокол от проведен търг

04.04.2018

Договор

19.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2018