преглед

на търг

9170-3090

Търг 9170-3090 - ДГС Суворово

Обект No. 12-4-2018

Дата на публикуване: 09.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, лп, ак, глд, кл

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 99, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 596, ОЗМ: 0

Общо: 738м³

Начална цена: 32007.00 лв.

Стъпка: 325 лв.

Гаранция: 1600 лв.

Първа дата: 28.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.03.2018

Документация за провеждане на търг

09.03.2018

Проекто-договор

09.03.2018

Протокол от проведен търг

02.04.2018

Договор

14.05.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

09.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.04.2018