преглед

на търг

7800-3084

Търг 7800-3084 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-1-2018

Дата на публикуване: 07.03.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, гбр, лп, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 116, Средна: 305, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 701, ОЗМ: 122

Общо: 1264м³

Начална цена: 79879.20 лв.

Стъпка: 799 лв.

Гаранция: 3195 лв.

Първа дата: 28.03.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2018

Документация за провеждане на търг

07.03.2018

Проекто-договор

07.03.2018

Протокол от проведен търг

02.04.2018

Договор

20.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.03.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2018