преглед

на търг

9900-3044

Търг 9900-3044 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-4-2018

Дата на публикуване: 28.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 213, Средна: 159, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 747, ОЗМ: 90

Общо: 1218м³

Начална цена: 57789.20 лв.

Стъпка: 580 лв.

Гаранция: 2312 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2018

Документация за провеждане на търг

28.02.2018

Проекто-договор

28.02.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

12.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2018

Допълнителен документ

11.01.2019

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

23.03.2018