преглед

на търг

9900-3043

Търг 9900-3043 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-3-2018

Дата на публикуване: 28.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 259, Средна: 199, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 915, ОЗМ: 97

Общо: 1481м³

Начална цена: 71260.60 лв.

Стъпка: 720 лв.

Гаранция: 2850 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2018

Документация за провеждане на търг

28.02.2018

Проекто-договор

28.02.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

12.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2018

Допълнителен документ

11.01.2019

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

23.03.2018