преглед

на търг

9900-3042

Търг 9900-3042 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-2-2018

Дата на публикуване: 28.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, чб

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 451, Дребна: 80

Дърва (м³): За огрев: 955, ОЗМ: 0

Общо: 1509м³

Начална цена: 49904.80 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 1996 лв.

Първа дата: 20.03.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2018

Документация за провеждане на търг

28.02.2018

Проекто-договор

28.02.2018

Протокол от проведен търг

23.03.2018

Договор

12.04.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2018

Допълнителен документ

11.01.2019

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

23.03.2018