преглед

на търг

9170-3002

Търг 9170-3002 - ДГС Суворово

Обект No. 12-3-2018

Дата на публикуване: 20.02.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, лп, ак, глд, кл

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 99, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 596, ОЗМ: 0

Общо: 738м³

Начална цена: 38871.00 лв.

Стъпка: 390 лв.

Гаранция: 1944 лв.

Първа дата: 14.03.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.02.2018

Документация за провеждане на търг

20.02.2018

Проекто-договор

20.02.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.02.2018

Допълнителен документ

21.02.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.02.2018